Doç. Dr. Mustafa Göktuğ KAYA
Başmüfettiş - Hazine ve Maliye Bakanlığı
Misafir Öğretim Üyesi - KTO Karatay Üniversitesi
Üst Kurul Üyesi- İKSAD

Makaleler

Bu sayfada Dr. Mustafa Göktuğ Kaya’nın yazmış olduğu makaleleri bulabilirsiniz.

1) “Could Poverty Be Turned Into Prosperıty And Poor Into Rich In Turkey’s Reality?”,Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, S.3, C.2

2) ” Foreign Trade Analysis of Turkish Small and Medium Sized Enterprises in Konya City and an Empirical Study,” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.Cilt. 3, Sayı.1, 2010, ss. 1-11.

3) “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve GDO’lu Ürünlerin Ekonomik Analizi”, Türk Standartları Enstitüsü, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 2010, Yıl:49, Sayı:572

4) ” Ekonomik Büyüme Ve Cari Açık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”,Vergi Raporu Dergisi, Sayı 202, Temmuz 2016

5) ” Kredi Kartıyla Finansman Temininin Vergisel Boyutu 1″,Yeni İpek Yolu-Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl:29, Sayı:336, Şubat 2016

6) ” The Place Of China In International Trade And Finance System”,Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), Year: 2014 Volume: 1 Issue: 4, ISSN: 2148-6697

7) ” Kredi Kartıyla Finansman Temininin Vergisel Boyutu 2″,Yeni İpek Yolu-Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl:29, Sayı:337, Mart 2016

8) ” The Relationship between Tax Structure and Economic Developedness: Comparison of Turkey and OECD Countries “,IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 7, July 2016, ISSN (Online) 2348 – 7968

9) ” Sebze-Meyve Komisyoncularının Çiftçi Ürünlerinin Satışında Kdv Uygulaması Ve Elerştirileri  “,Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:340,Ağustos 2016

10)  ” Sermaye Azaltımının Vergilendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi”,Vergi Raporu Dergisi, Sayı 204, Eylül 2016

11)  ” 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Usulü Ve Uygulamaya İlişkin Örnekler”,Vergi Raporu Dergisi, Sayı 205, Ekim 2016

12) ” Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. YÖNETİM VE EKONOMİ Dergisi, Yıl:2016 , Cilt:23 Sayı:3

13) ” Digital Ekonominin Yarattığı Vergisel Komplikasyonların (İş Yeri Oluşması, Gelirin Elde Edildiği Yer, Gelirin Türü Vb.) Değerlendirilip Zararlı Vergi Uygulamalarının Önlenmesi “, Mali Çözüm Dergisi-İSMMMO, OCAK – ŞUBA T 2017, ISSN 1303-5444

14) ” Vadeli Mevduatların Ve Faizinin Stopajı İle Banka Kredilerinin Değerlemesi Ve Muhasebe Kayıtları “, Dayanışma Dergisi-İZSMMMO, Aralık 2016, Sayı:125

15) ” Tax Judiciary Systems Of The US, Germany, The Uk And Turkey”, Sayıştay Dergisi , Sayı:107., Ekim – Aralık 2017

16)” 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanuna Göre İndirilemeyecek KDV ve Buna İlişkin Özellikli Durumlar”, Gümrük & Ticaret Dergisi , Cilt:4,  Sayı:2., 2018

17)” Evaluation Of The Relationship Between Informal Employment, Income Tax And Economic Growth On Terms Of Turkey Economy”, Journal of Yasar University, 14 (Special Issue), 108-117, 2019

18) ” Empirical Analysis Of The Relationship Between Renewable Energy, Economic Growth And Environment: 23 OECD Countries”, EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Volume (7), Issue (5), Year (2020)

19) ” The Impact of Interest Rate Changes by Federal Reserve On Turkey”, ST. CLOUD STATE UNIVERSITY-THE REPOSITORY AT ST. CLOUD STATE, Economics Faculty Publications (Department of Economics), 6-2020

20)” Tax Incentives and Policy Recommendations Towards Green Building Practices in Turkey “, Journal of Current Researches on Social Sciences, Year: 2020, Volume: 10, Issue: 4     

21)” Evaluation of The Tax Incomes in Budget From Macroeconomic Perspective And Tax Audit in Turkey”, Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, Year: 2020, Volume: 6, Issue: 33