Doç. Dr. Mustafa Göktuğ KAYA
Başmüfettiş - Hazine ve Maliye Bakanlığı
Misafir Öğretim Üyesi - KTO Karatay Üniversitesi
Üst Kurul Üyesi- İKSAD

İktisadi Doktrinler ve Ekonomik Krizler Ders Günlükleri

İktisadi Doktrinler ve Ekonomik Krizler

Bu Derste Neler Öğreneceğiz?

Derste iktisadi kriz konusu, teoriden pratiğe ve küresel boyuttan ulusal boyuta ele alınacaktır.

Daha geniş ifadeyle krizlerin genel olarak nedenleri, özellikleri, yayılma yolları ile teorik ve kavramsal arka planı ve kriz kuramları iktisadi doktrinler açısından tartışılacak, Klasik, Keynes, Neoklasik, Marksist, Post Keynesyen vb. görüşlerin ekonomik krizler hakkındaki yaklaşımları analiz edilecektir.

Dünyada yaşanan krizleri tarihsel perspektifte değerlendirmeyi amaçlayan bu ders, daha çok günümüzde etkilerini devam ettiren 2008 küresel kriz üzerine yoğunlaşmakta, 2008’e kadar, 1929 krizi ile başlayan, petrol krizi, Latin Amerika, Asya ve Rusya krizlerini de derinlemesine analiz etmektedir.

Derste ayrıca Türkiye’de yaşanan iktisadi krizler ile küresel krizlerinin Türkiye’ye etkilerini inceleme konusu yapılmaktadır. Ulusal ölçekte 1994 krizi bir başlıkta, 1994 sonrası dönem de 2000 ve 2001 krizi olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilmektedir.

Ders Günlükleri