Doç. Dr. Mustafa Göktuğ KAYA
Başmüfettiş - Hazine ve Maliye Bakanlığı
Misafir Öğretim Üyesi - KTO Karatay Üniversitesi
Üst Kurul Üyesi- İKSAD

Konferanslar

Bu sayfada Dr. Mustafa Göktuğ Kaya’nın katılmış olduğu konferansları bulabilirsiniz.

Davetli Konuşmacı Olarak Yapılan Sunumlar:

  1. ‘American Experience in the Implementation of Green Building Tax Incentives and Its Possible Outcomes for Turkey from Energy Saving Perspective’, Sponsored by the Department of Economics, Stewart Hall 322, St. Cloud State University, Minnesota/USA, December 2, 2019
  2. ‘The Relationship Between Foreign Direct Investment, Economic Growth And Unemployment In Turkey-United States: An Empirical Analysis For The Period Of 2008-2015’, Sponsored by the Economics Association , Mississippi Room, Atwood Memorial Center, St. Cloud State University, Minnesota/USA, January 27, 2020
  3.  ‘Alumni Speed Networking Event’, Sponsored by the Embassy of the United States in Turkey (U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, International Exchange Alumni), Turkish-American Association, Ankara, December 2,2022
  4.  ‘Pop-up Seminar: Catastrophe in Turkey and Syria’, Sponsored by the St. Cloud State University School of Public Affairs and St. Cloud State University College of Science and Engineering, Online, Online Location: https://minnstate.zoom.us/j/91638202840#success, St. Cloud State University, Minnesota/USA, February 9, 2023
  5.   ‘Kamuda Kariyer: Vergi Müfettişliği’, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir, 2 Mart, 2023

Konferanslar/ Çalıştaylar / Toplantılar:

1) ‘How healthy is St. Cloud’s economy? Where are interest rates headed? Why are wages low? Is a recession around the corner?; President Neel Kashkari’, The Federal Reserve Bank of Minneapolis Conference, Town Hall, Atwood Memorial Center, St. Cloud State University, Minnesota/USA, October 8, 2019

2)‘Hurwicz Distinguished Lecture: Safety Net Investments in Children: Long-Run Effects of SNAP; Prof. Hilary Hoynes’ The 2019 Minnesota Economic Association Annual Conference, Hamline University, Sundin Music Hall, St. Paul, Minnesota/USA, October 25,2019

3)‘2020 Theme: Social Justice, Activism and Advocacy’ 11th Annual Power in Diversity Leadership Conference, St. Cloud State University, Minnesota/USA, 30 January-01 February, 2020

4) “Root of Japan Development and Meiji’s Reform,” Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change, Opole University, May 18th-20th, 2010, Opole-Poland, p. 49.

5) ” In Eu Market The Analysis Of Competitive Power Of Turkey Via Globalization Index,” The 2011 Barcelona European Academic Conference, June 6-9, 2011, Barcelona-Spain, p. 625-635.

6) ” İş Yaşamında Duygusal Zekâ: İş Tatmini, İş Performansı ve Liderlik İle İlişkisi “,1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi,23-24 Ekim 2015,Konya

7) ” Human Smuggling and Turkey”,IISES, 06-09 Ekim 2015, 20th International Academic Conference, Madrid,Spain

8) ” Evalution Of The Relationship Between Of Tax Competition And Tax Haven In The World And Turkey”,IISES, 27-30 Nisan 2016, 23rd International Academic Conference, Venice,Italy

9) ” Policies That Increase Savings: Private Pension System Implementation In Turkey”,IISES, 27-30 Nisan 2016, 23rd International Academic Conference, Venice,Italy

10) ” Relationship Between Foreign Direct Investment And Economic Growth In Turkey After The Global Financial Crisis “,IISES, 6-9 Eylül 2016, 25th International Academic Conference, OECD-Paris,France

11) ” The Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth and Unemployment In Turkey: An Empirical Analysis for the Period of 2008-2015″, 2nd International Conference on Applied Economics and Finance , 5-6 December, 2016 , Girne American University – Girne, North Cyprus

12) ” Environmental Kuznets Curve and Turkey: An ARDL Approach”, International Conference On Applied Economics (ICOAE 2017) , 6-8 July, 2017 , Coventry University, United Kingdom

13) ” Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Açısından Türkiye’de Yenilenilebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği”, Uluslararası V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu  (UNİKOP 2017) , 26-28 Ekim – 2017 , Konya\Türkiye

14) ” The Impact of Interest Rate Changes By Federal Reserve on Turkey”,  March 20-22, 2020, OECD COUNTRIES CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES & ECONOMY, Ankara,Turkey

15) ” American Experience in the Implementation of Green Building Tax Incentives and Its Possible Outcomes for Turkey from Energy Saving Perspective”, June 25-27, 2020, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS ENERGY AND ENVIRONMENT, Cappadocia,Turkey

16) ” Evaluation of the Tax Income in Budget from Macroeconomic Perspective and Tax Audit in Turkey”, 15-16-17 October 2020, THE ECONOMIC RESEARCH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS (IERFM), Konya, Turkey

17)    ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023’ Akademi Buluşmaları II: ÇOCUK, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)İstanbul, 5 Ağustos, 2022

18)     ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023’ Akademi Buluşmaları III: AİLE, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)Ankara, 16 Eylül, 2022

19)     ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023’ Akademi Buluşmaları IV: YAŞLI, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara, 11 Ekim, 2022

20)     ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023’ Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı,T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – The UN Refugee Agency İstanbul, 9-10-11 Kasım, 2022

21)     ‘2022 Yıllık Değerlendirme ve Planlama Toplantısı\2022 Annual Review & Planning Meeting’ Yıllık Değerlendirme Toplantısı\Annual Review Meeting , T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Ankara, 5 Aralık, 2022

22)      ‘Project of Systems Strenghtening: Family Strengthening & Project of Systems Strenghtening: Social Service Workforce’ Kick Off Meeting, Republic of Türkiye Ministry of Family and Social Services – UNICEF – Maestral International, 08 December,2022

23)     ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023’ Akademi Buluşmaları V: ENGELLİ, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ,  Ankara, 20 Aralık, 2022

24)     ‘İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı Teknik İşbirliği Projesi’ Turkey-EBRD Cooperation, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı  ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)Ankara, 27 Şubat, 2023